Ruthven Castle

  • Status: -**- Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Najprawdopodobniej zamek z dziedzińcem zamkniętym (Courtyard castle)
  • Data: od XV wieku
  • Położenie: około 1.6 kilometra (1 mili) na południowy - wschód od osady Ruthven. Perth & Angus
  • Numer według map "Ordance Survey": NO 302479
  • Inne nazwy: Castle of Ruthven

 

 

 

Oryginalny wygląd zamku Ruthven nie jest nam znany. Jego jedyną pozostałością jest zatem fragment ulokowanej na planie litery „D” niewielkiej wieżyczki. Budynek ten przetrwał w zaskakująco dobrym stanie i obecnie mierzy 6.2 na 4.5 metrów. Jego parterowe, przykryte tradycyjnym kolebkowym sklepieniem pomieszczenie zostało wyposażone w, aż trzy paszczowe ambrazury. Skierowane są one w strony: północną, wschodnią i zachodnią. Jeszcze jedna, tym razem szczelinowa ambrazura została również osadzona we wschodniej ścianie tej niewielkiej budowli. Ponadto, w jej górnych partiach murów można dostrzec dwa kwadratowe okienka. Jedno z nich, a mianowicie zachodnie zostało jednak całkowicie zamurowane. Warto również wspomnieć, że wieżyczka ta przykryta jest współczesnym, czteropołaciowym daszkiem.

 
Historia Ruthven Castle jest nam równie mało znana, jak i jego wygląd. Wiadomym jest jedynie, że powstał on w XV wieku z inicjatywy rodu Lindsays, hrabiów Crawford. Następnie,  w roku 1510, został on przejęty przez Crichtonów, aż wreszcie, w roku 1744 wykupili go Ogilvies of Coull. Pod koniec XIX stulecia, a dokładnie w roku 1790 Ruthven Castle został niemalże całkowicie zburzony. Pozyskany w ten sposób kamień posłużył do budowy pobliskiego dworu Ruthven Mansion.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *