Aberdeen & Moray - 46 zamków
Argyll & Dunbarton - 24 zamki
Ayr, Renfrew & Lanark - 28 zamków
Borders - 29 zamków
Dumfries & Galloway - 17 zamków
Fife - 33 zamki
Highland, South - 23 zamki
Lothians - 22 zamki
Perth & Angus - 53 zamki
Stirling & Falkirk - 17 zamków
Sutherland & Caithness - 17 zamków
Western Isles - 3 zamki
ŁĄCZNIE - 312 zamków